Vrste coachinga

Pri coachingu uporabljam različne tehnike, oziroma pristope in pokrivam različna bivanjska področja. Zato sem lastno coaching prakso razdelil na več sklopov.
 

Coaching medsebojnih odnosov

Ko se rodimo vstopimo v odnose, ki nas spremljajo celo življenje. In ne samo spremljajo, tudi oblikujejo, nas osrečujejo, nam povzorčajo skrbi, žalost, veselje...

V odnosih se zaljubljamo, sodelujemo, si gremo na živce, se zabavamo.....odnosi so naše življenje.

In ne pozabimo na odnos s samim sabo.

Zato je coaching medsebojnih odnosov (Relationship coaching) moj temeljni coaching, za katerega sem opravil tudi ciljno izobraževanje Advanced Relationship Coach v okviru Strategic Intervention coaching koncepta Tonyja Robbinsona.

IMG_6235.JPG
 

NO-goal coaching™

No-goal coaching?? A ni to en bistroumni nesmisel? A ni bistvo coachinga to, da si klient izbere cilj in coach ga spremlja na poti doseganja tega cilja. A ni cilj bistvo coachinga?

Torej....ja in ne.

Kajti problem je zakaj si postavimo nek cilj. Večinoma si ljudje postavljamo cilje iz jungovske pozicije "persone" kar pomeni, da si postavljamo in izbiramo cilje na podlagi tega kaj je v družbi, naši okolici, pri naših najbližjih, najbolj zaželeno. Postavljamo si cilje zato, ker se od nas pričakuje da si bomo izbrali te cilje in ne zato ker so to res naši avtentični cilji.

Namen No-goal Coachinga™ pa je prav to - da si posameznik/ca izbere cilj ali cilje, ki so resnično njeni/njegovi/, ki so povezani z njegovim/njenim avtentinčnim sebstvom. Le takšne cilje bo potem lahko dosegel/a in se počutil/a pri tem izpolnjen/o. 

IMG_6518.JPG
IMG_6517.JPG

Cilj je lahko kot ta most, ki od daleč izgleda trden in vabjiv, izkaže pa se , da ne pelje nikamor.

Jungian coaching

 

Jungian coaching temelji na konceptih ter filozofiji Carla Junga, učenca in sodobnika Sigmunda Freuda in enega ključnih oseb pri razvoju psihoterapije.

Jungian coaching je čudovita metoda coachinga, ki preko arhetipov kreativno povezuje zavedno in nezavedno ter preko te povezave krepi avtentičnega sebe.

Z Jungian coachingom lahko sežemo globje, uvidi so lahko jasnejši in odločitve trajnejše.

IMG_1479.JPG

Somatični coaching

 

Somatični coaching se vrača ki našemu izvoru, našemu osnovnemu inštrumentu - telesu. Brez telesa nas ni.

V telesu je zapisano vse, kar smo doživljali od rojstva naprej. Telo nam nenehno govori, le slišati ga moramo.

Če ga ne slišimo, nam govori glasneje, pa glasneje, pa še glasneje...dokler nam ne začne vpiti - preko izgorelost, tesnobe, anksioznost, napadov panike, zakrčenost, bolečin,.....

 

Zato je izrednega pomena da pri coaching ne pozabimo na telo, na to kar nam govori in kaj mi govorimo preko njega.

Telo je lahko izvor tako neizmernih užitkov, kot neizmernih bolečin. Imamo samo enega, imejmo ga radi, kakršnokoli je.

IMG_1899.JPG

Coaching usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja

 

Zasebno in poklicno življenje sta neločjivo povezana, prepletena in močno vplivata drug na drugega. In prav zaradi te prepletenosti je sodobni izziv, kako ju odplesti.

Kako preklapljati med vlogami, ki jih igramo v poklicnem in zasebnem življenju, kako se odklopiti od službe, ko smo doma in kako pustiti pred vrati zasebne zadeve ko smo na delovnem mestu.

Ta izziv, ki postaja eden osrednjih izzivov za kvalitetno bivanjskost sodobnega človeka, lahko ponazorimo s fizikalno paralelo - ne moreš biti hkrati na dveh krajih - ne samo fizično, tudi mentalo in čustveno ne.

Work-Life-Balance-Pre-and-Post-Exit-1080

Poslovni integralni coaching

 

Dober/a vodja, dober/a manager/ka mora biti celostna osebnost ter se zavedati svoje celostne bivanjskosti. Ni dovolj da poznamo poslovne strategije, da imamo ekonomsko in upravljalsko zanje. Poznati moramo tudi in predvsem samega sebe. Svoje želje, čustva, strahove, hrepenenja...kaj nas žene naprej, kaj nas vleče nazaj...enostavno moramo biti v stiku s sabo, z avtentičnim seboj. Kar pa je vse prej kot enostavno.

Integralni poslovni coaching lahko prispeva da bodo koraki na tej poti lahkotnejši.

Daniel Goleman je v svojem članku Osredotočeni vodja (HBR 2013) zapisal da je primarna naloga vodij da usmerjajo fokus na tri ravni - na sebe, druge in širši svet. In najuspešnejši managerji/ke so tisti/e, ki znajo vse tri ravni celostno uravnotežati.

Vse pa se začne pri sebi, pri zavedanju SEBE.

FOCUS leader.png
glasses small leders.jpg